Товарознавча та судова експертиза

Метою незалежної експертизи є задоволення потреб підприємців (замовників експертизи) шляхом надання їм достовірної інформації щодо дослідження об'єкта експертизи відповідно до визначеного завдання експертизи і законодавчим та/ або регламентувальним вимогам.

Залежно від потреб замовника можуть бути сформульовані такі завдання експертизи:

 • перевірка кількості, комплектності;
 • перевірка якості, технічного/працездатного стану обладнання умовам контракту, законодавчим чи регламентувальним вимогам, зразку-еталону;
 • перевірка паковання, марковання продукції;
 • відбір зразків (проб);
 • передвідвантажувальний огляд ( перевірка кількості, комплектності, якості тощо);
 • визначення фактичної кількості, комплектності ( за відсутності відповідних критеріїв оцінки);
 • визначення якості, стану паковання та/або маркування ( за відсутності відповідних критеріїв оцінки);
 • визначення товаровиробника згідно з маркуванням;
 • визначення продукції як такої, що була в експлуатації.

 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи,  що  перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Законодавство України про судову експертизу складається із Закону “Про судову експертизу”, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, інших нормативно-правових актів.

Кременчуцьке відділення Полтавської Торгово-промислової палати проводить наступні види судових експертиз:

1. Судова будівельно-технічна експертиза:

 • дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів (технічний стан, відповідність нормам ДБН споруд та конструкцій, можливість розподілу будівель);
 • розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками;
 • визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд (вартість квартир, будинковолодінь, вартість збитків при пожежі, залитті тощо).

2. Судова товарознавча експертиза (товари народного споживання, обладнання та сировина):

 • визначення вартості об'єктів дослідження;
 • яке найменування та призначення товарів;
 • визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо).

 

Контакти відділу експертизи та сертифікації товарів у м.Кременчук:

Тел./факс: (0536) 75-85-12, 74-16-52, 74-28-16, 74-23-11
моб.тел.: 050-308-91-83