Про нас

Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП це складова частина системи торгово-промислових палат України.

Кременчуцьке відділення представляє інтереси Полтавської Торгово-промислової палати в південному регіоні Полтавської області і пропонує дійсним членам, а також підприємствам регіону весь спектр інформаційних, консультаційних, експертних, рекламних та інших послуг. Кременчуцьке відділення протягом останніх років зарекомендувало себе організацією, що активно розвивається і використовує передові технології у сфері інформаційного обслуговування своїх клієнтів. Підприємства, які скористалися послугами Кременчуцького відділення Полтавської ТПП, гідно оцінили рівень професіоналізму і наданого сервісу.

 

Будівля Кременчуцького відділення Полтавської ТППРобота Кременчуцького відділення здійснюється відповідно до положень Закону України "Про торгово-промислові палати України" і спрямованим на виконання статутних завдань, постанов і рішень Ради, Президії, з'їзду ТПП України, а також "Основних напрямків першочергових і перспективних заходів ТПП України і регіональних торгово-промислових палат на 2000-2004 р".

Постановою Кабінету Міністрів України № 529 від 1.04.1999 року Про підтримку діяльності торгово- промислових палат ", всім центральним органам виконавчої влади України (Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству закордонних справ тощо) наказується надавати ТПП України всю необхідну інформацію і нормативно-правові акти , а також співпрацювати з нею при розробці нормативно-правових актів. Державному комітету статистики наказується надавати ТПП України статистичні дані. Всім обласним держадміністраціям рекомендується надавати допомогу регіональним ТПП в їх діяльності і запрошувати їх при розробці нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність. Дана Постанова допомагає Торгово-промисловим палатам виконувати покладені на них Законом та Статутами обов'язки.

Головне завдання відділення - представляти інтереси її членів у державних органах влади України, а також у міжнародних організаціях, сприяти економічним реформам, створенню належних умов для підприємницької діяльності, пошуку ділових партнерів та інвесторів, інтеграції економіки регіону Кременчука у світову господарську систему.

Спектр діяльності Кременчуцького відділення Полтавської ТПП дуже широкий . На сьогодні пріоритетним залишається пошук нових форм роботи і впровадження нових послуг, які необхідні членам ТПП і іншим підприємцям в сучасних економічних умовах. В даний час підприємство чи організація, звернувшись до нас , може отримати весь спектр необхідних послуг з одних рук, чи не витрачаючи час на відвідування безлічі установ .

Зокрема відділення проводить широкий спектр товарознавчих експертиз, має можливість повноцінно представляти інтереси своїх членів під час оформлення договорів (контрактів) купівлі-продажу, бартерних операцій з урахуванням вимог до зовнішньоекономічних договорів, надавати інші юридичні послуги.